เกี่ยวกับเรา

ร้านทองภัทรได้เริ่มธุรกิจทองคำแท่งมากว่า 30 ปี โดยให้บริการซื้อ-ขายทองคำแท่งที่มีคุณภาพ 99.99% มาตรฐาน LBMA (London Bullion Market Association) ทองคำแท่ง 96.50% และเม็ดเงินบริสุทธ์ 99.99% ด้วยความซื่อสัตย์และการบริการที่ดี จึงเป็นที่รู้จักของช่างทอง นักลงทุนทองคำแท่ง และห้างร้านธุรกิจทองคำทั่วไปในปีพ.ศ.2554 ร้านทองภัทรมีการเติบโตทางธุรกิจที่ดีอย่างต่อเนื่อง จึงได้ตั้งที่ทำการแห่งใหม่ในนาม "บริษัท ทองภัทรโกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ จำกัด" บนถนนเฟื่องนคร เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

Thongpatra has commenced business more than 30 years. Our services are providing gold bullion 99.99% LBMA (London Bullion Market Association), thai gold 96.50% and pure silver 99.99%. As good reputation in business honesty and services, we have been accepting by goldsmiths, gold investors and gold/jewelry companies broadly. Regarding to continuous growth in business, the company has been moved to new building on Feung-nakorn road in order to accommodate better customer services.