เปิดบัญชี

ขั้นตอนการเปิดบัญชีกับทางบริษัท

  1. ลูกค้าเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการสมัคร
 • a. สำเนาบัตรประชาชน
 • b. สำเนาทะเบียนบ้าน
 • c. Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
 • d. หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 • e. ภ.พ. 20
 • f. สำเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นร้านทอง)
 • g. หน้าแรกบัญชีธนาคารที่จะใช้ทำธุรกรรม
  2. ลูกค้ากรอกใบสมัคร + อ่านเงื่อนไขข้อตกลง
  3. ลูกค้ารอการอนุมัติจากทางบริษัท
  4. หลังจากข้อมูลลูกค้าได้รับการอนุมัติแล้วก็เทรดได้เลย